Advertise Here

Nuurcafe ALT/TEXT GAMBAR ALT/TEXT GAMBAR ALT/TEXT GAMBAR

Tuesday, 7 April 2009

Penciptaan Alam Daripada Asap?

Alam semesta tidak terus wujud dalam bentuk yang kita lihat pada hari ini. sebaliknya ia melalui beberapa proses tertentu.Antara proses itu adalah kelahiran gas-gas hidrogen dan helium yang kemudiannya bercantum sehingga menjadi gumpalan asap raksasa. Dalam surah Fussilat ayat 11 allah menyatakan yang bermaksud, ''Kemudian dia menuju ke langit dan langit pada masa itu berbentuk asap lalu dia berkata kepadanya dan bumi, 'datanglah kamu berdua dengan tunduk atau terpaksa.' Keduanya menjawab, 'Kami datang dengan tunduk'.''

apabila kita mengamati ayat ini secara mendalam kita mendapati ia mengandungi beberapa konsep kosmologi yang menarik. Pertama, ayat ini menjelaskan Allah menuju ke langit dan langit pada masa itu berbentuk asap. Langit melambangkan kosmos yang luas. Kenyataan ini memang selari dengan penemuan semasa dan hal ini akan dibincangkan kemudian. Kedua, Allah mengarahkan langit dan bumi supaya keluar menjelma daripada asap yang memenuhi kosmos di peringkat awal kejadian alam. Ia menunjukkan asap di kosmos menjadi batu-bata kepada kelahiran bintang,galaksi,bumi dan yang seumpamanya.Hal ini juga akan dibincangkan kemudian.

Seperkara yang perlu kita fokuskan adalah berkaitan dengan pertanyaan Allah kepada langit dan bumi sama ada kedue-duanya hendak datang secara tunduk ataupun terpaksa.Kedua-duanya memilih untuk datang dengan tunduk dan taat. Ia mengisyaratkan proses kejadian langit dan bumi tidak berlaku berdasarkan konsep kemungkinan (probability),kebetulan(chance) ataupun rambang (at random).Sebaliknya ia akan berlaku mengikut sistem dan perencanaan,iaitu sistem dan perencanaan Allah.Bayangkan apa yang akan berlaku sekiranya alam semesta terjadi mengikut hukum kemungkinan, kebetulan atau rambang. Ia tidak akan teratur dan sistematik berbanding sekarang. Malah ia tidak akan mampu mewujudkan apa yang wujud sekarang ini. Kewujudan satu sistem yang mantap dan mampu mengatur proses kejadian alam secara tersusun lagi komprehensif dari satu peringkat ke satu peringkat tanpa sebarang kepincangan menunjukkan memang wujud di sana Maha Perancang,iaitu Allah.

Berhubung dengan ini, Paul Davies dalam superforce;The Search for a Grand Unified Theory of Nature (1984) berkata, ''Memang susah hendak dipercayai bahawa ledakan Big Bang yang dahsyat itu mampu menghasilkan tenaga dan kuasa tarikan yang tepat. Justeru Big Bang bukanya sekadar satu ledakan tetapi ia merupakan satu ledakan yang terancang.''

0 comments:

Post a Comment

blog ini dofollow.. silakan komen untuk mendapat backlink percuma dari blog ini.. silakan lawati Syimi56.heck.in

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...