Advertise Here

Nuurcafe ALT/TEXT GAMBAR ALT/TEXT GAMBAR ALT/TEXT GAMBAR

Saturday, 4 April 2009

TEORI BIG BANG
Teori yang menjadi pegangan umum oleh para saintis berhubung permulaan alam semesta pada hari ini dikenali sebagai teori Big Bang.mengikut laporan yang terdapat di laman web NASA,dalam segmen
Big Bang Cosmology di http://map.gfsc.nasa.gov, kejadian alam bermula 12 hingga 14 billion tahun dahulu. Alam pada masa itu hanya berukuran beberapa milimiter sahaja. Sejak daripada tarikh itu ia sudah mengembang sehingga menjadi seperti apa yang kita lihat pada hari ini.

Mengikut teori Big Bang,alam ini pada asalnya bercantum padu, kemudian berlaku suatu letupan yang kuat, sekitar 12 hingga 14 billion tahun dahulu. Selepas itu berlaku pengembangan dan penyejukan sehingga akhirnya lahir bintang-bintang, planet-planet,galaksi dan seumpamanya.

Teori ini pada asalnya dicadangkan berasaskan formula General Theory of Relativity yang diutarakan oleh Albert Einsten pada tahun 1915. Kemudian pada tahun 1922 seorang pakar fizik Rusia, Alexender Friedmann, mengembangkan lagi teori ini dan dengan itu mengukuhkan lagi teori Big Bang ini.

Pada tahun 1929, seorang tokoh astronomi dari Amerika,Edwin Hubble, menemui bukti-bukti kukuh yang menyokong teori Big Bang. Dengan menggunakan peralatan canggih, beliau mendapati alam ini sedang mengembang . Penemuan ini mengukuhkan lagi pendapat yang mengatakan alam ini bercantum padu pada asalnya diikuti dengan satu letupan besar, kerana letupan itulah yang menyebabkan pengembangan ini. Hal ini disebutkan dalam
Encarta Encylopedia (CD) dalam segmen Big Bang theory (Introduction).

kewujudan gas heliumdan sinaran radiasi yang seimbang di angkasa raya,menguatkan lagi teori Big Bang. Kajian mengenai tahap radiasi di angkasa raya dilakukan oleh pakar astrofizik dari Amerika,Arno Penzias dan Robert Wilson,pada tahun 1965,dan penemuan ini disahkan oleh pakar-pakar sains yang lain dengan menggunakan alat pengesan khas NASA yang bernama COBE spacecraft antara tahun 1989 hingga 1993.Pada hari ini dengan kewujudan alat dan prasarana yang lebih canggih,sebagai contoh,makmal CERN yang terletak berhampirandengan bandar Geneva di Switzerland, banyak kajian baru dapat dilakukan . Kajian-kajian terkini dari makmal ini mengukuhkan lagi teori Big Bang. Hal ini dilaporkan oleh Particle Physics and Astronomy Research Council (PPARC, UK) dalam artikel yang bertajuk BIng Bang science(1999) di http://hepwww.rl.ac.uk/pub/bingbang. Pada hari ini teori Big Bang menjadi satu teori yang sukar digugat dan pakar-pakar menganggapnya sebagai satu pegangan yang diiktiraf dalam ilmu kosmologi moden (standard cosmology) pada hari ini.

Justeru, kenyataan Al-Quran berhubung permulaan alam sememangnya saintifik. Antara pakar yang kagum dengan ayat ini adalah Dr.Alfred Kroner. Beliau adalah seorang profesor dalam bidang sains geologi dan pernah menjadi dekan di Jabatan Geologi di Institute of Geosciences,Johannes Guterberg University,Mainz, Germany. Berhubug dengan ayat ini beliau berkata , "Melihat asal-usul Muhammad, saya rasa hampir mustahil untuk beliau mengetahui langit dan bumi mempunyai asal-usul yang sama. Hal ini disebabkan ilmu mengenainya hanya baru diketahui beberapa tahun baru-baru ini,itupun dengan menggunakan alat-alat yang canggih. Seseorang yang tidak mengetahui ilmu fizik nuklear 1400 tahun dahulu,saya rasa, tidak akan mampu mengetahui mengenainya."

Akhirnya beliau berkata, "Apabila kita menghimpunkan kesemua kenyataan Quran berkaitan dengan bumi dan kejadiannya, dan kita kaitkannya dengan sains kita akan mengatakan kenyataan (Quran) secara dasarnya dalah benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendekatan saintifik. Banyak daripada kenyataan ini tidak dapat dibuktikan dahulu tetapi pada hari ini sains mode dapat membuktikan kebenarannya. Hal ini dilaporkan di dalam A Brief Illustrated Guide to Understanding Publications,edisi kedua, Mei 1990.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...