Advertise Here

Nuurcafe ALT/TEXT GAMBAR ALT/TEXT GAMBAR ALT/TEXT GAMBAR

Friday, 27 March 2009

Permulaan Alam Semesta Permulaaan Segala-galanyaQuran dan Teori Kejadian Alam
Alam semesta mempunyai permulaannya. Dalam surah al-Anbiyak ayat 30 Allah berfirman,"Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu(ratqa)kemudian kami pisahkan antara keduanya(fataq).Dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup."
Ayat ini menjelaskan mengenai dua perkara penting. Pertama, mengenai asal-usul kejadian langit dan bumi yang pada asalnya bercantum padu sebelum dipisahkan antara keduanya-duanya. Kedua, ayat ini menjelaskan mengenai hakikat kehidupan air adalah asas bagi segala kehidupan. Tanpanya hidupan x akan wujud sama sekali.
Terdapat dua perkataan dalam ayat ini yang perlu diberikan fokus iaitu, ratqa dan fataq. Ratqaberasal daripada perkataan Arab rataqa yang bermaksud patc up, sew up iaitu ditampal dan dijahit. Ia melambangkan sesuatu yang terhimpun, melekat dan menguncup.
Fataq pula berasal daripada perkataan Arab Fataqa yang bermaksud unsew, unstitch, rip open, tear apart iaitu dibuka, dibelah dan dikoyak.Ia melambangkan sesuatu yang terbuka, terungkai dan mengembang.
Berhubung dengan ayat ini, Imam Said bin Jubair berkata "langit dan bumi sebelum ini melekat antara satu sama lain. Apabila langit ditinggikan dan dengan itu zahirlah bumi maka berlakulah permisahan dan itulah yang dimaksudkan Allah dalam ayat ini."
Tafsiran oleh Imam Said bin Jubair ini yang dinyatakan lebih daripada 1,000 tahun dahulu mengagumkan .Berhubung dengan tafsiran ini, Syeikh Said Hawa berkata dalam Al-asas fi al-Tafsir, "Tafsiran yang dibuat, sebagai contohnya oleh Imam Said bin Jubair, manceritakan menganai sesuatu yang tidak diketahui melainkan baru-baru ini." Hal ini disebabkan kenyataan ini memang selari dengan penemuan sains pada hari ini berhubung kejadian alam semesta...
p/s: penulis akan meng up-date blog ini 1-2 minggu sekali....

0 comments:

Post a Comment

blog ini dofollow.. silakan komen untuk mendapat backlink percuma dari blog ini.. silakan lawati Syimi56.heck.in

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...